Innkalling til Årsmøte 2019

Innkalling til FJELLHAMAR FOTBALLKLUBBS ÅRSMØTE 2019 Tid: Tirsdag 26. mars 2019 kl 19:00 Sted: Klubbhuset Fjellhamar stadion

AGENDA

1.         Åpning

2.         Godkjenning av innkallingen

3.         Godkjenning av dagsorden

4.         Valg av møteleder

5.         Valg av referent

6.         Valg av to desisorer

7.         Godkjenning av styrets beretning

8.         Kontrollkomiteens beretning

9.         Revisors beretning

10.      Godkjenning av regnskapet 2018

11.      Honorære overrekkelser

12.      Innkomne saker/forslag

13.      Godkjenning av budsjett 2019

14.      Fastsettelse av kontingent 2020

15.      Valg

16.      Årsmøtet heves

* Forslag må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet avholdes (12/3). Sakspapirer gjøres tilgjengelig for medlemmene senest en uke (19/3) før årsmøtet avholdes.

* For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Medlem som skylder kontingent har ikke stemmerett og er ikke valgbar.

* Årsberetning, regnskap for 2018 og innkomne forslag, vil bli lagt ut på klubbhuset og kan fås på mail ved henvendelse post@fjellhamarfotball.no fra 19. mars 2019.

Sertifisert

Trening og kamper

Oppgavekortet

Eat Move Sleep Cup

Booking klubbhuset

Vil du reservere tid på klubbhuset?
Kontakt post@fjellhamarfotball.no

Siste fra fjellhamarfk.no:

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift