Kjære FFK-medlem

Fotballsesongen 2019 er startet opp med treninger, kvalifiseringskamper og deltakelse i forskjellige vinterserier og turneringer. Her er noen betraktninger og litt informasjon fra styret i Fjellhamar FK.

Vinteren i år er lik tidligere år, ustabil og varierende, men våre ansatte og frivillige har gjort en kjempejobb med å holde banene åpne så langt gjennom vinteren. 

I løpet av vinteren har både J15 og J17 kvalifisert seg til regionale serier. Dette mye på grunn av samarbeidsavtalen mellom LIF og FFK på jentesiden. Vi har å også fått på plass trenere på alle alderstrinn.

Styret jobber nå inn mot årsmøtet 2019. Vi opplever to store utfordringer for klubben; det ene er økonomien og det andre er dugnadsviljen.

  • Kostnadene øker fra år til år, spesielt gjelder det ved ansettelse av trenere samt for driften av banene. Det er stor konkurranse om å få tak i gode trenere, noen som driver prisene i været. Klubben opplever også et press fra foreldre, om hele tiden å skaffe gode trenere til de ulike lagene. Innenfor banedrift utgjør fortsatt kostnadene med å holde to vinterbaner "grønne" en betydlig utgift for klubben, og tar ca. 15% av driftsutgiftene.
  • Dugnad er frivillig heter det, og her skaper "frivilligheten" problemer for driften og inntektsgrunnlaget til klubben.  Også her blir vi utfordret av foreldre, som henviser til regler laget av NIF i forhold til dugnad i idrettslag.  Derfor vil styret på årsmøte foreslå radikale forandringer i hvordan vi krever inn avgifter i klubben.
    • Vi avvvikler alle salgsdugnader i klubbens regi, og legger denne på treningsavgiften.  Treningsavgiften blir som en konsekvens av dette kr. 960,- høyere for 2019 for de aller fleste alderstrinn.
    • Vi innfører en ny avgift i 2019 som vi kaller aktivitetsavgift på kr. 3400,-.  Dette er en erstatning for dugnadsplikten på 17 timer.  Her vil hver dugnadstime utført, redusere denne avgiften med kr. 200,-. Som tidligere vil denne summen kunne reduseres til kr. 0,- ved å ha gjennomført 17 dugnadstimer. Denne avgiften vil fakureres etterskuddsvis, slik at gjennomførte 17 timer dugnad vil resultere i at du ikke får faktura.

Klubben håper at foreldre er flinke til å stille opp på dugnadsarbeide når dette blir lagt ut på oppgavekortet.no. Dette gir klubben inntekter som vi er helt avhengige av.  Dugnad gjør at du møter andre foreldre, skaper nye kontakter og får en hyggelig opplevelse i barnas miljø.

Større oppgaver styret i Fjellhamar FK jobber med:

  • Nytt klubbhus på Fjellhamar stadion.  FFK søkte kommunen om midler til nytt klubbhus i 2019, men vår søknad ble dessverre ikke tatt med i budsjettet for 2019.  Vi jobber nå videre for å få bevilget midler til nytt klubbhus i 2020. Vi ønsker at det nye klubbhuset skal inneholde 4 garderober med dusjer for spillere og 2 for dommere, samt kantine, kontorer, møterom, lager og fellesområder.
  • Frafall i fotballen er blitt et større problem de siste årene. Klubben ønsker å nedsette en arbeidsgruppe som jobber med denne problemstillingen.
  • Driftsavtaler med kommunen. I dag dekker kommunen drøyt 50% av driftskostnadene ved banedriften for fotballklubbene, mens innendørsidrettet får 100% dekket. Vi mener dette er et urimelig prinsipp, som gjør kostnaden med å drive fotball unødig høye.

Vi håper alle medlemmer får en flott sesong, med hyggelig samvær og forhåpentligvis gode opplevelser og resultater på fotballbanen.

Sportslig hilsen

Styret

Sertifisert

Trening og kamper

Oppgavekortet

Eat Move Sleep Cup

Booking klubbhuset

Vil du reservere tid på klubbhuset?
Kontakt post@fjellhamarfotball.no

Siste fra fjellhamarfk.no:

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift